DET ERHVERVSPOLITISKE MØDESTED

Den 1. januar 2021 blev Lars Løkke Rasmussen løsgænger. Efter 40 år som medlem af Venstre valgte han at stå på egne ben. I dag rigere på erfaringer og heldigvis forsat med lysten til at gøre en forskel og møde en ny politisk virkelighed.

Lars Løkke er slet ikke færdig med politik, og derfor har han oprettet netværket ”Det politiske mødested”. Et sted, hvor der igennem debat og interaktion online sættes fokus på samtaler om en lang række emner som folkestyre frem for folkestyring, opgør med blokpolitikken, rigtige løsninger frem for symbolpolitik, mennesker foran systemer, fagkompetencer bragt i spil politisk og meget mere.

På kort tid har netværket vokset sig meget stort, meget hurtigt, med titusindvis af medlemmer.  Det viser, at der er et udbredt ønske om at drøfte politik i Danmark og et stort behov for at skabe en politisk platform, der kan bringe de rigtige løsninger i spil. Den retning og forandring kan du og din virksomhed blive en del af.

Vi har brug for dig!

At drive et netværk med tusindevis af mennesker kræver organisering og ansatte. Vi er nogle erhvervsfolk, der er gået sammen om at skabe dette fundament til støtte for Lars Løkkes politiske projekt.

Det Erhvervspolitiske Mødested samler folk til interessante og intense møder, hvor vi sætter fokus på fremtidens politik, men også aktuelle emner fra erhvervslivet med eksterne foredragsholdere. Til hvert møde inviterer vi store kapaciteter og fageksperter, som sammen med et indlæg fra Lars Løkke giver dig indsigt i et aktuelt erhvervspolitisk emne.

Alle indlæg forsættes efterfølgende med diskussioner, erfaringsudvikling og sparring mellem netværkets medlemmer, hvor vi drøfter Danmarks fremtidige erhvervspolitik. Vil du bidrage med egne holdninger til den erhvervspolitiske debat, sker det via gratis medlemsskab i Det Politiske Mødested, hvor 16.000+ er medlemmer og hvor debatterne foregår på alle politikområder. 

Det Erhvervspolitiske Mødested afholder 4 årlige møder – 1 møde pr. kvartal. Møderne afholdes på skift mellem de forskellige regioner i landet, ligesom de livestreames, så man også kan deltage uden at være fysisk til stede.

Du kan deltage anonymt eller officielt, det er op til dig selv. Begge dele giver netværket dig mulighed for, da vores beløbsgrænse selvfølgelig er indenfor reglerne.

Et netværk med stort udbytte

  • Du bliver del af et netværk, der vil sætte ny erhvervspolitisk kurs. Det Politiske Mødested drøfter med alle medlemmer de forskellige politiske områder og vi holder meget af samtalen derinde, der giver os viden om virkeligheden.
  • Du kommer til at møde toneangivende erhvervsfolk, som kan inspirere din forretning gennem foredrag.
  • Nyeste viden fra fagkompetente oplægsholdere.
  • Dine erhvervsinput i Det Politiske Mødested kan gennem debat med de andre 16.000 medlemmer være med til at skabe fremtidens erhvervspolitik

Årligt medlemskontingent

Kontingentet på 20.000 kr. + moms dækker alle udgifter til oplægsholdere, forplejning og ekstra arrangementer.

Kontingent indbetales til Foreningen af 8. januar 2021, hvis overordnede formål er at sikre økonomisk støtte til at drive og udvide netværket ”Det Politiske Mødested” skabt af Lars Løkke Rasmussen.

Meld dig ind i det erhvervspolitiske mødested